Müüginfo

1. Reserveerimine

Korteri broneerimisel sõlmitakse ostjaga reserveerimisleping, mis kehtib võlaõigusseadusliku lepingu allakirjutamiseni. Reserveerimisel tasub ostja 4000 € reserveerimistasu. Lepingumuutused: ehitamisperioodil saab teatud muudatusi sisekujundusses teha ainult kirjaliku eellepinguga; muudatused on tasulised. Muudatusi saab teha kuni 2018. a märtsini.

2. Võlaõiguslik leping alusel

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik leping, millega lepitakse kokku tehingu üksikasjad. Lepingu allakirjutamisel tasub ostja 15% tehingu väärtusest. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust meie müügimeeskonnaga.

3. Asjaõiguslik leping

Kui korter on üleandmiseks valmis, sõlmitaks ostjaga notariaalne asjaõiguslik leping. Ostja tasub ülejäänud 85% ostuhinnast ja omandiõigus läheb ostjale üle.

Korteri hind sisaldab:

  • Siseviimistluslahendus vastavalt standardpakettidele;
  • Tehnovõrkude ehitamine ja vastavad ühendustasud (vesi, elekter, kanalisatsioon, küte);
  • Siseõue ja maa-ala planeering;

Korteri hind ei sisalda:

  • Parkimiskohta (15 000 €);
  • Panipaika (5000 € < pindalaga 5 m2 ja 9000 € pindalaga > 5 m2);
  • Müügilepinguga seotud notaritasusid ja riigilõive (ostja tasub kulud);

Abonenttasusid, mis on seotud mobiilside, kaabeltelevisiooni, telefoni- ja valveteenustega. Juhul kui ostate korteri(d) ärilistel eesmärkidel, palume lisainfo saamiseks pöörduda Maksu- ja Tolliametisse.